BlockList

Info

"Công việc của tôi không tệ. Ngược lại, nó còn là công việc tốt, có ý nghĩa, với mức thu nhập nhiều người mơ ước. Nhưng tôi luôn nghĩ về những dự án thực dụng hơn những gì mà tôi đang phải làm hàng ngày. Tôi cảm thấy hơi phí phạm thời gian khi mà khả năng mình có thể làm được nhiều thứ hơn.

Tôi không giỏi trong việc ngồi tô vẽ các công thức phức tạp và soạn bài viết đẹp để xuất bản báo khoa học với tốc độ thần kỳ, hay chạy chứng từ để hoàn thành các hồ sơ thanh toán nhức đầu. Nhưng tôi tự tin về kinh nghiệm hơn 20 năm làm công việc kỹ thuật thực hành với khả năng handle hết mọi công đoạn để tạo ra một sản phẩm robot hoàn chỉnh. Trong thế giới kỹ thuật của tôi, những nghiên cứu hay thiết kế mà không thể chứng minh tính khả thi bằng một công việc hay sản phẩm nhìn thấy được thì đều là có rất ít hoặc không có ý nghĩa.

Hãy gửi cho tôi một lời đề nghị nếu bạn có ý tưởng về những nghiên cứu thực dụng và có tài trợ cho nó. Tôi là người có thể giúp ý tưởng của bạn nhanh chóng thành hiện thực. Nói một cách ngắn gọn là tôi cần một dự án thực và tiền!"

BA-PHUC HUYNH
PHENIKAA University, Hanoi, Vietnam
♦ Code name: James
♦ Kernel: AI++
♦ Version: 3.0 NFNL 198008201809
♦ Native language: Delphi
♦ Foreign languages: C/C++, Python, LUA, Javascript, PHP, C#, MATLAB Scripts, SQL, HTML/HTML5.
♦ Hardware: SH 4.0
♦ Software: VS 1.0
♦ Protocol: One-touch Synchronous USB
♦ User Interface: HP LINUX 2020
♦ System Applications: industrial robots, intelligent robots, mobile robots, machine vision, control theories, dynamics of mechatronics systems, evolutionary algorithms.
♦ Homepage: https://www.vinabot.com
♦ Sign: @gmail   hubaphu


Please send a message if you have further questions

Your name:

Your email: